نمایندگی های خدمات پس از فروش

شهر/شهرستان نام نمایندگی آدرس تلفن
اردبيل شركت پخش باتري نيرو مغان پارس آباد مغان - خ شهيد بهشتي نرسيده به سه راه جهاد باتري فروشي دهقان 045-32793232
اردبيل شرکت توزیع حامد باتری دروازه مشکین - جنب پمپ بنزین - باتری محمودی 045 -33337702
اردبيل آقاي عباسعلي عبداللهي اردبيل - خ شهيد رجايي - ابتداي خ آيت ا... سعيدي 045 - 24228219
ايلام علي ابراهيم زاده ايلام - بلوار شهيد بهشتي 33230399- 084

صفحه‌ها