نمایندگی های خدمات پس از فروش

شهر/شهرستان نام نمایندگی آدرس تلفن
اردبيل شرکت توزیع حامد باتری دروازه مشکین - جنب پمپ بنزین - باتری محمودی 045-33337702
اردبيل آقاي ميرنظام موسوي مشکين شهر -خ امام - دروازه اردبيل - روبروي اداره برق 045-32544689
اردبيل شركت رهام الكتريك نمين - خ امام شركت - رهام الكتريك 045-33813789
ايلام علي ابراهيم زاده ايلام - بلوار شهيد بهشتي 33230399- 084

صفحه‌ها